Adósságrendezés

IMG_0172

Hatékony módszerrel ösztönzik fizetésre a Havanna-lakótelepen, akik tartoznak a közös költséggel. Csak csi­pogó rend­szer­rel mű­kö­dik a lift, ami­hez az adó­sok nem kap­nak spe­ci­á­lis kulcs­tar­tót. Bár a rend­szer némi ne­héz­ség­gel jár, így fi­zet­nek az adó­sok. Tartoztak már nektek pénzzel, amint nem akartak visszaadni?

cikk: https://ripost.hu/cikk-elkepeszto-otlet-nem-csoda-hogy-rogton-fizetni-kezdtek-a-lakotelepen-elok

Tallóz a legérdekesebb műsorblokkunkból