Felelőtlen állattartók

50537177_2402900769784870_2921750141322919936_n

Saj­nos még min­dig gya­kori, hogy a ka­rá­csonyra ka­pott ku­tyá­kat, macs­ká­kat, sőt a hül­lő­ket és két­él­tű­e­ket is ki­dob­ják. De az is elő­for­dul, hogy a hely­te­len tar­tás miatt az ál­la­tok szök­nek meg. Felhívtuk Both Zoli vadállat befogót, hogy meséljen a felelőtlen állattartókról, illetve, hogy milyen következményei lehetnek az illegális állattartásnak.

Tallóz a legérdekesebb műsorblokkunkból