Nagyobb üzlet már a Black Friday, mint a Karácsony?

letöltés

Egy kimutatás szerint, igen! Sőt! A ban­kok is rá­ug­rot­tak arra, hogy ki­tört a vá­sár­lási láz, kez­dőd­nek a nagy Black Fri­day-ak­ciók az in­ter­ne­ten és az áru­há­zak­ban. A pénz­in­té­ze­tek drága hi­te­le­ket akar­nak ránk sózni, de gyak­ran a 0%-os THM is trük­kös, igen drága aján­la­tot takar! Rá­adá­sul új mód­szer is meg­je­lent: el­kezd­ték hí­vo­gatni az ügy­fe­le­ket, a Black Fri­dayre hi­vat­kozva! Átverés vagy sem a Black Friday? Sándorfi Balázs a Bankmonitor.hu ügyvezetőjét kérdeztük.

Tallóz a legérdekesebb műsorblokkunkból